Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Mektebska nastava

Mektebska nastava za djecu se održava u dva sedmična termina. Fokus nastave leži u učenju kur'anskih sura napamet, zatim učenje kur'anskog pisma-sufare kao i razgovor o svakodnevnim situacijama. 

Srijedom se mektebska nastava odvija u prostorijama jedne turske džamije za bošnjačku djecu u Groß-Gerau. Nedjeljom se mektebska nastava, podjeljena u četiri grupe, odvija u Mainz-u. 

Djeca školskog uzrasta na njihov uzrast prilagođen način bivaju od strane imama Halil ef. Makić-a upoznati sa načelima islamske vjere te dobivaju smjernice kako iste ugraditi u svoju svakodnevnicu i time biti uzor omladini u okruženju. 

Dvije mektebske grupe u kojima fokus leži na učenju kur'anskog pisma-sufare angažovano vode Adem Kuljankić i Esmina Kamberović.

Voditeljice grupe predškolskog uzrasta, Sumeja i Hafsa Makić, prenose svoju ljubav prema kur'anskim ajetima na najmlađe, koji iste pamte srcem, jer čitati još ne znaju.


Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de