Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Musaovo dobročinstvo i njegova dova

Nakon što je Musa, alejhis-selam, bio prinuđen napustiti svoj grad u kojem je ubio čovjeka zaputio se put zemlje Medjena u nadi da će mu Allah dati izlaza i spasa i tada je zavapio:

„Gospodar moj će mi pokazati Pravi put!“[1]

Allah, subhanehu ve teala, detaljno izlaže taj njegov dolazak u Medjen i kaže

„A kad stiže do vode medjenske, zateče oko nje mnoge ljude kako napajaju stoku, a malo podalje od njih ugleda dvije žene koje su je od vode odbijale. „Šta vi radite?“ - upita on. „Mi ne napajamo dok čobani ne odu“ - odgovoriše one – „a otac nam je veoma star.“

I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i rece: "Gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebna!“[2]

Kada je vidio te ljude kako napajaju stoku sa bunara čiji poklopac (stijenu) je desetorici ljudi trebalo da ga pomaknu a potom, kada završe sa pojenjem stoke, da ga vrate na njegovo mjesto začuđeno je priupitao dvije djevojke zašto one odbijanju svoju stoku. One su mu odgovorile  da se one ne miješaju sa ostalim čobanima te čekaju da prvo drugi čobani završe. Zato, prisiljene su tu biti jer im je otac ostario i iznemogao.

On sam je sklonio stijenu sa bunara, napojio im je stoku i onda se povukao u hlad gdje je Allahu uputio dovu: "Gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao (ma kakvo mi dobro dao), zaista mi je potrebna!“

Musa, alejhis-selam, osim što im je učinio uslugu, nije ništa više razgovarao sa tim djevojkama. Nije imao potrebe da im izloži svoj slučaj niti je želio s njima upoznavati se. Jednostavno, nije tražio nikakvu protuuslugu i povukao se u hlad. Time je poručio da kada se nekome učini dobročintsvo lijepo je skloniti se, ne prigovarati ga, ne tražiti protuuslugu, ne tražiti zahvalu od ljudi, ne dovoditi ih u situaciju da se postide a svoj slučaj i tjeskobu Allahu izložiti.

To je i on, alejhis-selam, uradio te u hladu gdje je odsjeo da se odmori zamolio je Allaha da mu u tom halu da bilo kakvo dobro. Zamolio Ga je i Allah mu je molbu ubrzo uslišao. Darovao mu je jednu od te dvije djevojke za ženu a kod njena oca je dobio posao. I porodica i nafaka došla je nakon te njegove dove koji je uputio neposredno poslije učinjenog dobročinstva.

Pretpostavlja se da su ove dvije žene (djevojke) bile kćerke poslanika Šuajba, alejhis-selam.

Kada su se sa svojom stokom vratile kući otac ih je ukorio jer su došle dosta ranije nego inače te ih je upitao o razlogu. One su mu ispričale slučaj sa Musaom, alejhis-selam, i on je odmah jednu od njih poslao da ga pozove.

Allah nam kazuje o tome:

„I jedna od njih dvije dođe mu, poslije, idući stidljivo i reče: "Otac moj te zove da te nagradi zato što si nam stoku napojio!" I kad mu on dođe i kaza mu šta je doživio, on reče: "Ne strahuj, spasio si se naroda koji ne vjeruje!“

„O oče moj,“ - reče jedna od njih – „uzmi ga u najam, najbolje da unajmiš snažna i pouzdana.“

„Ja želim da te oženim jednom od ove dvije kćeri moje“ - reče on – „ali trebaš me osam godina služiti; a ako deset napuniš, biće dobra volja tvoja, a ja ne želim da te na to silim; ti ćeš vidjeti, ako Bog da, da sam dobar.“

„Neka bude tako između mene i tebe!“ - reče Musa – „koji god od ta dva roka ispunim, nema mi se šta prigovoriti, a Allah je jamac za ono što smo utanačili.“[3]

Dobio je za ženu stidljivu djevojku koja je u njemu primjetila dvije veoma bitne vrline koje treba da krase muškarca; snaga i pouzdanje (emanet).

Zbog tih vrlina djevojka je Musaa, alejhis-selam, preporučila svome ocu da ga unajmi što će njen otac i prihvatiti.

Ibn Kesir, rahimehullah, u svom tefsiru navodi  od Omera, Ibn Abbasa, Šurejha Kadija, Ebu Malika, Katade, Muhammed ibn Ishaka i drugih da kada je ona rekla svome ocu „najbolje je da unajmiš snažna i pouzdana“ on joj je rekao: „A kako to znaš?“ Rekla je: „Podigao je kamen kog ne mogu nositi osim (najmanje) desetorica muškaraca i kada sam otišla po njega pošla sam ispred njega a on mi reče: `Ostani iza mene! Pa kada mi bude nejasan put ti baci kamenčićem kako bih ja znao kuda je put kojim treba da idem.`

Zato je Abdullah ibn Mes`ud, radijallahu anhu, rekao: „Najpronicljiviji od ljudi su troje: Ebu Bekr kada je ispoljio pronicljivost prema Omeru, Jusufov drug kada je rekao (svojoj ženi) „Učini mu boravak prijatnim!“[4] i Musaova druga kada je rekla: „O oče moj, uzmi ga u najam, najbolje da unajmiš snažna i pouzdana.“[5]

Pripremio: Halil Makić

[1] Al-Qasas 22.
[2] Al-Qasas 23 i 24.
[3] Al-Qasas 25- 28.
[4] Yusuf 21.
[5] Tefsir ibn Kesira, rahimehullah, 3/424, kod komentara 26-og ajeta.

DruštvoKontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de