Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Emaneti i izdaja Allaha, Njegovog Vjerovjesnika i ummeta - I dio

Suočen sa raznim iskušenjim pogrešnog poimanja svoje vjere islamaski ummet već stoljećima ne nalazi puta kako da se praktično povrati originalnom razumijvanju svetih tekstova kao i to kako da ih oživotvori i praktično u životu primijeni.

Jedna od tih stvari je i pojam emaneta kojeg mnogi vide samo u poštenom i iskrenom odnosu prema određenim predmetima koji nam se daju na povjerenje i čuvanje a onda ih se vrati onome čiji su.

No, pojam emaneta je mnogo širi, mnogo ozbiljniji i zahvata jedno veliko područje plemenitog ponašanja (ahlaka) i sa značenjima koja su mnogobrojna i sveobuhvatna. Toliko sveobuhvatna i važna da je Allah za njih naveo jedan poseban primjer u Svojoj plemenitoj Knjizi kada je rekao:

"Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek – a on je, zaista, prema sebi nepravedan i lahkomislen."[1]

Emanet znači shvatanje muslimana i njegovo čvrsto ubijeđenje da je odgovoran i da će biti pitan pred svojim Gospodarom za sve ono što mu je dato na povjerenje i gdje se pruža ruka njegova uticaja.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

”Svi ste vi pastiri i svaki će pastir biti odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir i on je odgovoran za svoje stado. Čovjek je pastir svojoj porodici i on je odgovoran za svoje stado. Žena je pastirica u kući svoga muža i ona je odgovorna za svoje stado. Sluga je pastir imetka svoga gospodara i on je odgovoran za svoje stado. Čovjek je pastir imetku svoga oca i on je odgovoran za svoje stado. Svi ste vi, dakle, pastiri i svi ste odgovorni za svoje stado.”[2]

Znači, svaki insan je za nešto odgovoran. Ne može mu život prolaziti tako olahko i nemarno. Za sve će biti pitan. Pa i za one svoje organe koje mu je Uzvišeni Allah darovao kao posebnu blagodat kojom svoj život čini ne samo mogućim već i mnogo ljepšim i prijatnijim.

Kaže Uzvišeni Allah:

„Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.“[3]

A jedna od najvećih izdaja emaneta je izdaja i korumpiranost pri imenovanju ljudi na položaje koji su od društvenog značaja a koji ih nisu dostojno. I to na svim nivoima - od onih najvećih pa do najmanjih položaja - vlasti, upravljanja, obrazovanja, zdravstva, privrede i slično.

To je zlo koje je i jedno od obilježja i predznaka Sudnjeg dana.

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada se emanet bude iznevjerio iščekujte Sudnji dan.“

On reče: Kako će se on izgubiti, o Allahov Poslaniče?

Reče: “Kada se odgovorni poslovi budu davali neodgovornim ljudima, iščekuj Sudnji dan.”[4]

Huezejfe, radijallahu anhu, kazuje:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je govorio dva hadisa, jedan od njih sam vidio, dok drugi iščekujem. Govorio nam je, kako se emanet ugnijezdio u samom korijenu ljudskog srca, a potom su učili iz Kur’ana, a potom i iz sunneta. Govorio nam je o dizanju i nestanku emaneta, riječima: “Jednog dana čovjek će malo zaspati a emanet će mu se podići iz njegova srca ali će ostati njegov trag poput jedne male tačke (pjege); potom će ponovo zaspati i on će ponovo biti dignut od njega, tako da će njegov trag osjetiti kao što žulj osjeća, koji ga na nozi peće kao žeravica od kojeg nastaje prišt. Vidjeće taj prišt kako je nabubrio a u njemu se ne nalazi ama baš ništa. Tada će se ljudi međusobno trgovati a gotovo niko od njih neće izvršavati emanet. Govoriće se: U toj porodici se nalazi povjerljiv čovjek. Govoriće se za čovjeka: `kako je samo razuman, kako je samo otmjen (oštrouman) i kako je samo čvrst!` a u njegovom srcu neće biti ni trunke (zrno gorušice) imana.

Bilo je vrijeme kada nisam obraćao pažnju s kim trgujem; ako je musliman, islam će ga vratiti a ako je kršćanin ili židov vratiće mi ga službenici. A danas ne bih trgovao osim s tom i tom osobom.”[5]

Naš ummet je ovom pošasti ozbiljno iskušan i kao da je u mnogim oblastima već nadmašio one koji nisu muslimani, one koji obožavaju životinje, vatru, planete i slično.

Postavljaju se nesposobni vladari, postavljaju se nesposobni „učenjaci“, postavljaju se nesposobni ministri, direktori, profesori, ljekari... da vode najodgovornije poslove ummeta.

Sjećam se jednog susreta Bin Baza, rahmetullahi alejhi, kojeg je 1995 god. imao sa studentima Islamskog univerziteta Muhammed ibn Saud u Rijadu kada je bio upitan o onima koji prepisuju na ispitima pa je rekao: „To je jedna od najvećih izdaja ummeta jer će student tim putem i bez znanja steći diplomu koja mu omogućuje da preuzme odgovorne službe u društvu a on ih nije dostojan.“

A čujemo o onima koji prodaju diplome i koji kupuju diplome. S takvim diplomama stvaraju se mogućnosti vlasnicima istih da preuzimaju veoma odgovorne poslove koji su od opšeg značaja za čitavu zajednicu, a neće ih biti dostojni.

Ovo je zeman bukvalne ekspanzije diploma od onih za srednjoškolce do univerzitetskih  pa i do onih najvećih akademskih titula. Neki su akademici, magistri, doktori i šta još sve ne a gotovo nigdje nijednog naučno priznatog rada iz oblasti iz koje imaju diplome. Koliko samo danas imamo „stručnjaka“ sa najvećim diplomama i visokim pozicijama u zajednici; gdje su im te disertacije, naučni radovi i studije u praktičnom živoru, i njih i zajednice kojoj „služe“?![6]

Zar ovi obični smrtnici ne bi trebali to imati na okorištavanje, da se poduče, poprave i da budu što obrazovaniji i bogobojazniji?!

Šta, stvarno, za ummet znače te titule i diplome i kakve veze imaju sa praktičnim potrebama zajednice, opšte?

Čime će to ummet da se okoristi od tih silnih diploma kada nam je u zajednici sve gore a moral sve niži i prozirniji?! Sasvim je očito da smo kao zajednica bili mnogo produktivniji i izvodili mnogo bolje generacije kada nije bilo ovih visokih diploma i titula.

 Još nam je ostala tilula svetaca i time bi smo zaokružili jednu veoma nezahvalnu cjelinu slijeđenja prijašnjih naroda „ pedalj za pedalj, lakat za lakat“.[7]

Koliko smo samo svjedoci da su nesposobni vođe uporopastili razne velike poslove i projekte, mnoge ljude doveli pred propast a zajednicu u ponor i poniženje.

Javni i odgovorni poslovi se, vrlo često, dodjeljuju nesposobnima ili manje sposobnima.

Nije nas tome učio naš plemeniti Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

Piše:

Halil Makić

 


[1] El-Ahzab 72.

[2] Hadis je sahih a bilježe ga imam Ahmed, Buhari i Muslim, Ebu Davud i Tirmizi od Ibn Omera, radijallahu anhuma.

[3] El-Isra' 36.

[4] Buhari (6496).

[5] Bilježe ga imam Buhari (6497) i Muslim (143).

[6] Nažalost, ovo zlo sve više uzima maha i među onima koji „izučavaju“ islamske nauke i tim putem zauzimaju veoma bitne položaju u obrazovnom sistemu i zajednici uopšte.

[7] Prema hadisu Ebu Se`ida i Ebu Hurejre, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

”Vi ćete sigurno slijediti obićaje onih koji su bili prije vas; pedalj za pedalj, lakat za lakat. Čak i kada bi ušli u gušterovu rupu vi bi ste i tu ušli.” Rekoše: `Jesuli to židovi i kršćani?` “Pa ko drugi?” - reče on.

(Hadis je sahih a bilježe ga imam Ahmed, Buhari, Muslim, Ibn Madžeh i Hakim).

Islamske temeKontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de