Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Post srca

Post je suzdržavanje od jela, pića i spolmog odnosa. Post je čuvanje sluha, vida, jezika, ruku, nogu i svih organa od grijeha. To je post koji se traži, za koje su obećane posebne nagrade i radosti koje će pratiti postače u Džennetu.

Za onoga koji praktikuje post od hrane, pića i strasti Allah obećava:

"Jedite i pijte radosni, za ono što ste u danima minulim zaradili!" (Al-Hakkah 24).

Jer, kako bilježi imam Ahmed, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selle, je rekao: „Ti, usitinu, nećeš bilo šta, bojeći se Allaha, ostaviti a da ti Alah neće dati bolje od toga.“

Ali postoji jedan poseban post, najbitniji post, najveći post i najuzvišeniji post a to je post srca. Da, srce posti napuštajući prezrene težnje, napuštajući zlobe, oholost, umišljenost, pretvaranje, pokvarenosti, zavidluk, mržnju i sve ostale opakosti. To je srce koje prašta, podnosi uvrede, zlobe i spletke koje mu čine drugi. Srce posti svojom predanošću Uzvišenom Rabbu, razmišljanjem o Njemu, budućem svijetu i onim ovodunjalučkim poslovima koji su vezani za onaj svijet (ahiret). Srce posti svojom ustrajnošću na pokornosti Allahu i njegovim usmjeravanjem organa da i oni budu u pokornosti Allahu. Srce posti sve dok se bori da iz sebe potisne sve što se ispriječava između njega i Allaha. Srce posti.

A kada srce posti i kada se pročišćava ono snaži svoju svjetlost koja se odražava na vanjske organe. Kada su vanjski organi u pokornosti Allahu to se odražava na srce na način da ono postaje čišće i sa sebe odstranjuje prljavštinu grijeha. Tako da ibadet srca i organa ima obostranu korist i jedno bez drugog ne ide s tim da je mnogo veći akcenat na srce jer je ono pokretač; dobro dobra a zlo zla.

I na Sudnjem danu samo ono srce koje bude bilo čisto imaće kod Allaha prijem.

Uzvišeni kaže: „Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti.“ (Aš-Šu`ara 88-89).

Zato vjernici mole:

„Oni koji poslije njih dolaze – govore: "Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!" (Al-Hašr 10).

Prenosi Abdullah ibn Amr, radijallahu anhuma, da je neko rekao: O Allahov Poslaniče koji su ljudi najbolji? Reče: “Svak onaj čistog srca i iskrenog jezika.“ Rekoše: Znamo šta je iskren jezik ali šta je čisto srce? On reče: „Čisto (prefinjeno) u kojem nema grijeha, nema nasilja, nema zlobe a niti zavisti.“ (Ibn Madžeh, 4126. Šejh Albani ga je ocijenio sahihom).

Jer srce je meta Allahovog gledanja. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista Uzvišeni Allah ne gleda u vaše likove i vaše imetke već gleda u vaša srca i vaša djela.”

(Hadis je sahih a bilježe ga imam Muslim i Ibn Madžeh).

Nema spasa, nema sreće, nema lijepog života i nema blistave budućnosti bez zdravog srca koje ako je zdravo zdravo je i čitavo tijelo. Nu`man ibn Bešir, radijallahu anhu, je prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista u tijelu ima jedan organ koji kada je dobar (zdrav) dobro je čitavo tijelo a kada je on pokvaren pokvareno je čitavo tijelo. To je srce.“ (Buhari i Muslim).

Te srce je temelj; dobra ili zla. Otuda je rad na čistoći srca, njegovom odgoju i usmjerenju jedno od najuzvšenijih djela pokornosti koje mnogi ljudi zanemaruju.

Ebu Turab el-Nahšebijj je rekao: „Nema nijednog ibadeta korisnijeg od popravljanja misli srca.“

Ahmed ibn Hadarijjeh je govorio: „Srca su posude, pa kada se ispune istinom višak njihove svjetlosti reflektuje se na organe a kada se ispune neistinom višak njihove tame reflektuje se na organe.“

Otuda, srce koje posti ono je oslobođeno ljubavi prema dunjaluku, oslobođeno je vezanosti za ovodunjalučke strasti i užitke jer je u stalnoj potrazi za užicima onoga svijeta. Ne odustaje od toga i ne prepušta se prezrenostima. Hadis ibn Esed je rekao: „Iskušenje roba je kada u srcu zamre razmišljanje o budućem svijetu, tada nastaje nemar u srcu.“

Te srce postača je predano Allahu, smireno je zu Njega, traga samo za Allahovim zadovoljstvom, ne nalazi užitak do u ljubavi prema Allahu, zahvali Njemu i ljepoti robovanja Njemu. To je briga da se unutrine očiste od svega što nije za Allaha. Duajm je rekao: „Ljubav Njega Uzvišenog je odvraćanje onih koji Ga vole od toga da osjete užitak u bilo čemu drugom od ovog dunjaluka osim kod Njega i Njegove ljubavi, oni se ne nadaju nekim posebnim počastima na drugom svijetu a za njih najveća nagrada je gledanje u lice njihovog Voljenog.“

Zato je borba za čisto srce i jedna od svrha posta.

Prenosi jedan čovjek od ashaba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Hoćete li da vas obavijestim o onom što odagnava mržnju (bijes) iz prsa?“ Svakao, o Allahov Poslaniče – rekoše oni. „Post tri dana od svakog mjeseca.” (Hadis je sahih a bilježi ga imam Nesa`ijj 2534).

Ebu Sulejman ed-Darani, rahimehullah, je rekao: „Kada duša izgladni i ižedni srce se pročisti i smekša a kada se najede i napije ono zaslijepi.“

Zbog toga je portaga za izgradnjom čistog srca i traganje za lijekom protiv njegove bolesti bila preokupacija svih onih koji su putovali ka Allahu.

Ramazan 2019


 • Ramazanska sofra, dan 1.

  Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Al-Baqara:183) više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 2.

  "Svaki se čovjekov posao višestruko nagrađuje; dobro djelo nagrađuje se desetorostruko, do sedam stotina puta, a Allah Uzvišeni rekao je: 'Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem, on ostavlja svoje strasti i hranu radi... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 7.

  “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!”... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 4.

  Uzvišeni Allah kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla...” (Al-Baqara 185) više/mehr

 • Ramazanska sofra

  Ramazan šerif mubarek olsun!

  ''Došao vam je mjesec ramazan, mubarek mjesec. Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta, u njemu se zatvaraju vrata Džehima – Džehennema ... "  više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 29

  Sadekatul-fitr (zekatul-fitr) više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 28

  Nema pretjerivanja više/mehr


Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de