Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Ramazanska sofra, dan 1.

Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Al-Baqara:183)

Jezički, riječ post znači suzdržanost i ne prelaženje iz jednog stanja u drugo. Ujedno znači i suzdržanost od govora kako se to i navodi u suri Merjem kada nam Allah govori o majki Isaa, alejhis-selam: „Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti.“

U našem vjerozakonu stručna definicija posta je: svjesna (nijetom) suzdržanost od jela i pića (i drugih stvari koje kvare post) od pojave zore do zalaska sunca.

Osvrćući se na ovaj ajet imam Kurtubi, rahimehullah, u svom komentaru Kur`ana navodi nekoliko značenja zadnjih riječi ovog ajeta:

"- da biste oslabili jer kada god oslabi jelo oslabi i strast, a kada god oslabi strast oslabi i griješenje Allahu. Ovo je, kaže on, jedno alegorijsko zapažanje, ali jako lijepo.

- da bi ste se grijeha klonili.

- izraz je općenit jer kako je rekao Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme: `Post je štit i okov` i razlog bogobojaznosti jer umrtvljuje strasti."

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Uzvišeni Allah rekao je: ‘Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta; on pripada Meni i Ja za njega (posebno) nagrađujem. Post je štit (od vatre ili grijeha), pa kada neko od vas posti, neka ne govori ružne riječi, i neka ne viče, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaže: – Ja postim! -Tako mi Onoga, u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača je bolji kod Allaha od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada iftari, raduje se svome iftaru, a kada susretne svoga Gospodara, obradovat će se svome postu.” (Buhari)

A u drugom rivajetu kod Buharije stoji : "... on ostavlja hranu, piće i strasti radi Mene; post je Moj i Ja za njega nagrađujem, za jedno dobro nagrađujem desetorostruko!"

U Muslimovom rivajetu stoji: "Svaki se čovjekov posao višestruko nagrađuje; dobro djelo nagrađuje se desetorostruko, do sedam stotina puta, a Allah Uzvišeni rekao je: 'Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem, on ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene.Postač ima dvije radosti: radost kod iftara i radost kod susreta sa Svojim Gospodarom. Zadah njegovih usta bolji je kod Allaha od mirisa miska." (Buhari i Muslim)

A časni ashab Ebu Derdaa`, radijallahu anhu, je govorio:“Klanjajte dva rekata u noćnim tminama da bi ste se sačuvali tame u kaburu. Postite na dan žestoke vrućine da bi ste se sačuvali vrućine na Dan proživljenja. I dijelite sadaku kako bi ste se sačuvali zla Teškog dana.” (“Letaiful-mearif” str. 241. od Ibn Redžeba).

Ramazan 2019


 • Ramazanska sofra, dan 2.

  "Svaki se čovjekov posao višestruko nagrađuje; dobro djelo nagrađuje se desetorostruko, do sedam stotina puta, a Allah Uzvišeni rekao je: 'Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem, on ostavlja svoje strasti i hranu radi... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 7.

  “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!”... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 4.

  Uzvišeni Allah kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla...” (Al-Baqara 185) više/mehr

 • Ramazanska sofra

  Ramazan šerif mubarek olsun!

  ''Došao vam je mjesec ramazan, mubarek mjesec. Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta, u njemu se zatvaraju vrata Džehima – Džehennema ... "  više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 29

  Sadekatul-fitr (zekatul-fitr) više/mehr

 • Post srca

  Post je suzdržavanje od jela, pića i spolmog odnosa. Post je čuvanje sluha, vida, jezika, ruku, nogu i svih organa od grijeha. To je post koji se traži, za koje su obećane posebne nagrade i radosti koje će pratiti postače u... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 28

  Nema pretjerivanja više/mehr


Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de