Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Ramazanska sofra, dan 17

Ramazan je prilika da se prisjetimo najvećih događaja i pobjeda islama


Objava Ku`ana je bila u ramazanu

Uzvišeni Allah kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur\'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla...” (Al-Baqara 185)

Najveća bitka - bitka na Bedru

17-og ramazana druge hidžretske godine desila se najznačajnija bitka u povijesti čovječanstva a to je bitka na Bedru u kojoj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, sa svojom tri puta malobrojnijom vojskom i višestruko slabije opremljenom vojskom, porazio mnogobošce.


O njoj govori i Kur`an: “Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni – kad si ti rekao vjernicima: "Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje? Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih." (Al-i-Imran 123-125)

Osvajanje Mekke el-Mukerreme

20-og ramazana, osme hidžretske godine desio se i ovaj veoma bitan događaj.

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je ušao u Mekku, a oko Kabe je bilo više od 360 kipova. Udarao ih je štapom kojeg je nosio u svojoj ruci i učio: "Došla je istina, nestalo je laži, dosla je istina nestalo je laži." Tada, u ramazanu, srušeni su najpoznatiji mušrički kipovi: Hubel, Suva`a, Menat, Uzza i drugi.

Allah je u Kur`anu navijestio tu pobjedu:

“Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete, sigurno, u Časni hram ući sigurni – ako Allah bude htio – neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je, prije toga, nedavnu pobjedu dao.” (Al-Fath 27)

Zatim, u ramazanu su se desile još mnoge velike pobjede kao što je:

Osvajanje Endelusa (Španije)

U Ramazanu, 91. godine po Hidžri, Tarik ibn Zijad, rahimehullah, je osvojio Endelus, koja je nakon toga nekoliko vijekova bila u rukama muslimana.

Bitka Ajnu Džalut (Džalutovo oko)

U petak 25-og ramazana, 658. hidžretske godine, desila se odlučujuća bitka između muslimana i Tatara. Muslimanska vojska koju je predvodio Muzaffer Sejfuddin Kutuz, rahimehullah, je izvojevala pobjedu nad tatarskom vojskom koja do tad nije bila poražena. Ovo je, u tom zemanu, bila jedna od najbitnijih pobjeda muslimanske vojske koja je prije toga nekoliko puta bili poražena od Tatara gdje su izgubili jako mnogo zemalja.

Ramazan 2019


 • Ramazanska sofra, dan 1.

  Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Al-Baqara:183) više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 2.

  "Svaki se čovjekov posao višestruko nagrađuje; dobro djelo nagrađuje se desetorostruko, do sedam stotina puta, a Allah Uzvišeni rekao je: 'Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem, on ostavlja svoje strasti i hranu radi... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 7.

  “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!”... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 4.

  Uzvišeni Allah kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla...” (Al-Baqara 185) više/mehr

 • Ramazanska sofra

  Ramazan šerif mubarek olsun!

  ''Došao vam je mjesec ramazan, mubarek mjesec. Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta, u njemu se zatvaraju vrata Džehima – Džehennema ... "  više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 29

  Sadekatul-fitr (zekatul-fitr) više/mehr

 • Post srca

  Post je suzdržavanje od jela, pića i spolmog odnosa. Post je čuvanje sluha, vida, jezika, ruku, nogu i svih organa od grijeha. To je post koji se traži, za koje su obećane posebne nagrade i radosti koje će pratiti postače u... više/mehr


Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de