Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Ramazanska sofra, dan 20

Abdullah ibn Omer, radijallahu anhum, je rekao:

"Allahov Poslanik boravio je u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana." (Buhari i Muslim)

Aiša bint Ebi Bekr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, boravio u i'tikafu zadnjih deset dana ramazana, sve dok mu Uzvišeni Allah nije uzeo život, a poslije njega su u i'tikafu boravile njegove žene. (Buhari i Muslim)

Ebu Hurejre, radijallahu anhum, kaže:

"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bi boravio u itikafu deset dana svakog ramazana. A kada je došla godina u kojoj je umro boravio je u i'tikafu dvadeset dana." (Buhari).

Aiša bint Ebi Bekr, radijallahu anhuma, kaže:

“Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bi kada uđe zadnja trećina ramazana pritegao svoju pregaču, oživio bi svoje noći i probudio bi svoju porodicu.” (Bilježe ga Buhari, Muslim, Ebu Davud, Nesa`ijj i Ibn Madže)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko klanja uz ramazan (teravih namaz), vjerujući i nadajući se (nagradi), biti će mu oprošteni (mali) grijesi koje je počinio." (Buhari i Muslim)

U terminološkom smislu i`tikaf znači boravak u džamiji s ciljem iskazivanja pokornosti Allahu Uzvišenom. Neka ulema je itikaf definisala ovako:

“Kidanje veza sa svim stvorenjima radi povezanosti služenja Stvoritelju.”

I`tikaf u zadnjih deset dana ramazana, prema najispravnijem mišljenju, počinje od zalaska sunca 21. noći (ući u i`tikaf poslije ikindije je bolje), a završava se, također, zalaskom sunca uoči bajramske noći na kraju mjeseca ramazana.

Govoreći o i`tikafu imam el-Dehlevi kaže:

“Obzirom da je i`tikaf u mesdžidu razlog okupljanja misli, čistoće srca, predanosti pokornosti, sličnosti s melekima i izlaganju doživljaja Lejletul-kadra Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, jeodabrao zadnju trećinu ramazana i to ostavio kao praksu pobožnjacima iz svog ummeta.

Aiša, radijallahu anha, je rekla:

“Sunnet je da onaj ko boravi u itikafu ne obilazi bolesnika, da ne prisustvuje dženazi, da ne dodiruje svoju ženu niti sa njom da opći. Neće izlaziti vani osim radi velike potrebe. I nema i`tikafa osim sa postom kao što nema i`tikafa osim u centralnom mesdžidu (misli se na mesdžid u kom se klanja džuma, op. pr.)”. Kažem, a sve to radi realizacije značenja i`tikafa i kako bi pokornost imala svoju vrijednost, težinu (napor) duši i oponiranje adetu. A Allah najbolje zna.”

Iz knjige “Hudždžetullahi el-baliga” 2/85-90 od šejh Ahmeda Velijullaha ibn Abdur-Rahima el-Dehlevija.

Zanimljivo je napomenuti da i`tikaf, iako je Allahu drago djelo i ibadet koji krasi mjesec ramazan, o njegovim fadiletima se ne navodi nijedan vjerodostojan hadis.

Kaže Ebu Davud:

Pitao sam Ahmeda, rahimehullah: “Znaš li išta o fadiletu (vrijednosti) itikafa?” Rekao je:

“Ne, osim nešto daif predaja.” (Pogledati: “Fiqhus-sunne” 1/433 od es-Sejjida Sabiqa)

Razlog ovog ibadeta u zadnjoj trećini ramazana je, a Allah najbolje zna, to što je u njoj noć Lejletul-qadra.

A o tome će biti kasnije govora.

In šaa Allah.

Ramazan 2019


 • Ramazanska sofra, dan 1.

  Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Al-Baqara:183) više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 2.

  "Svaki se čovjekov posao višestruko nagrađuje; dobro djelo nagrađuje se desetorostruko, do sedam stotina puta, a Allah Uzvišeni rekao je: 'Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem, on ostavlja svoje strasti i hranu radi... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 7.

  “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!”... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 4.

  Uzvišeni Allah kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla...” (Al-Baqara 185) više/mehr

 • Ramazanska sofra

  Ramazan šerif mubarek olsun!

  ''Došao vam je mjesec ramazan, mubarek mjesec. Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta, u njemu se zatvaraju vrata Džehima – Džehennema ... "  više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 29

  Sadekatul-fitr (zekatul-fitr) više/mehr

 • Post srca

  Post je suzdržavanje od jela, pića i spolmog odnosa. Post je čuvanje sluha, vida, jezika, ruku, nogu i svih organa od grijeha. To je post koji se traži, za koje su obećane posebne nagrade i radosti koje će pratiti postače u... više/mehr


Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de