Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Ramazanska sofra, dan 24

Kaže Uzvišeni Allah: “O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga veličajte.” (Al-Ahzab: 41, 42)

“... i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.” (Al-Jumu'a 10)

“... i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha –

Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.” (Al-Ahzab 35)

U ovim ajetima Uzvišeni Allah naglašava ibadet zikra izrazom “kesiren” (tj. Mnogo). Ni za jedan ibadet u Kur`anu Uzvišeni Allah nije naredio da ga obavljamo “mnogo” osim zikra.

Muslim bilježi od Aiše, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, Allaha spominjao uvijek i u svakoj situaciji.

Imam Ahmed bilježi od Abdullaha ibn Busra da je Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, - nakon što je bio upitan o jednom sveobuhvatnom ibadetu – rekao: “Neka ti jezik ne prestaje biti vlažan od spominjanja Allaha.”

Imam Ahmed bilježi od Sehla ibn Muaza a on od svoga oca a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve selleme, da ga je neki čovjek upitao:

`O Allahov poslaniče, koji ji džihad je s najvećom nagradom?`

reče: “Onaj u kojem se Allah najviše spominje.”

Zatim ovaj reče: `Koji su postači najveće nagrade?`

Reče: “Oni koji Allaha najviše spominju.”

Zatim nam je spomenut namaz, zekat, hadždž i sadaka. Za sve to Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, je rekao: “Oni koji Allaha najviše spominju.”

Tada je Ebu Bekr, radijallahu anhu, rekao:

`O Allahov Poslaniče, oni koji Allaha spominju odniješe svako dobro!`

Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, reče: “Svakako.”

Hasan je govorio: “Najdraži robovi Allahu su oni koji Ga najviše spominju.”

Kaže Ahmed ibn Ebil-Hiwari Ebul-Meharik da je Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, rekao:

“Kada sam bio na Israu prošao sam pored čovjeka potonulog u nuru Arša (Prijestolja).

Rekoh: Ko je ovaj? Melek?”

Bi rečeno: `Ne!`

Rekoh: “Vjerovjesnik?”

`Ne` – dobih odgovor.

“Pa ko je onda?” - ponovo ću ja.


Reče:

“To je čovjek čiji jezik nikada nije prestajao biti vlažan od spominjanja Allaha, srce mu je bilo vezano za džamije i nije izazivao da mu se psuju roditelji.”

Zen-Nun je govorio: “Ko zaposli svoje srce i svoj jezik zikrom Allah će mu u njegovom srcu ubaciti nur žudnje za Njim.”

Prema djelu: “Džami`ul-ulumi vel-hikem” od Ibn Redžeba el-Hanbelija, rahimehullah.

Što više izgovaraj zikrove za koje je Resullah, sallallahu alejhi ve selleme, rekao da su to “vječno dobra djela” a to su riječi: “Allahu ekber, Subhanallah, la ilahe illa Allah, vel-hamdu lillah, la haule ve la kuvvete ill billah.”

(Hadis kod imama Ahmeda,el-Nesa`ijje i Ibn Hibbana od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu).

Mnogo izgovaraj istigfar i pojačano praktikuj jutarnji i večernji zikr u ovim posebnim danima.

Ramazan 2019


 • Ramazanska sofra, dan 1.

  Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Al-Baqara:183) više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 2.

  "Svaki se čovjekov posao višestruko nagrađuje; dobro djelo nagrađuje se desetorostruko, do sedam stotina puta, a Allah Uzvišeni rekao je: 'Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem, on ostavlja svoje strasti i hranu radi... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 7.

  “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!”... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 4.

  Uzvišeni Allah kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla...” (Al-Baqara 185) više/mehr

 • Ramazanska sofra

  Ramazan šerif mubarek olsun!

  ''Došao vam je mjesec ramazan, mubarek mjesec. Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta, u njemu se zatvaraju vrata Džehima – Džehennema ... "  više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 29

  Sadekatul-fitr (zekatul-fitr) više/mehr

 • Post srca

  Post je suzdržavanje od jela, pića i spolmog odnosa. Post je čuvanje sluha, vida, jezika, ruku, nogu i svih organa od grijeha. To je post koji se traži, za koje su obećane posebne nagrade i radosti koje će pratiti postače u... više/mehr


Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de