Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Ramazanska sofra, dan 25

Imam Ibn Redžeb, rahimehullah, u svom djelu “Letaiful-mearif” navodi dosta predaja od selefa o vrijednosti posta po velikim žegama.

Evo nekih od njih:

Kada je umirao Muaz ibn Džebel žalio je za žeđu po velikim vrućinama. To se bilježi i od drugih među tim odabranim generacijama.

Prenosi se od Ebu Bekra, radijallahu anhu, da je on postio ljeti a iftario zimi.

Omer, radijallahu anhu, je na samrti savjetovao svoga sina Abdullaha, radijallahu anhu, i rekao mu:

“Drži se osobina vjerovanja” i kao prvu je spomenuo “post po velikim vrućinama ljeti.”

Kasim ibn Muhammed kaže:

“Aiša bi postila po velikoj žegi.” Upitali su ga: “Šta ju je navodilo na to?”

Rekao je: “Htjela je preduhitriti smrt.”

Medžme` el-Tejmijj bi postio ljeti sve dok ne padne.

Jedna od poznatih pobožnih žena birala bi da posti dane velike žege. Kada su je pitali o tome, rekla je: “Kada padne cijena robi svako je može kupiti” ukazujući na to da ona daje prednost djelu koje, zbog njegove težine, ne može praktikovati niko do mali broj ljudi.

E to je uzvižena ambicija.

Ebu Musa el-Eš`arijj, radijallahu anhu, je bio na lađi pa je čuo glasnika kako viče:

“O putnici lađe, stanite” - to je ponovio tri puta.

Ebu Musa, radijallahu anhu, je rekao:

“O ti neznanče, kako da stanemo?! Zar ne vidiš na čemu smo? Kako možemo stati?”

Glasnik reče:

“Hoćete li da vas obavijestim o odredbi kojom je Allah obavezao sebe?”

Reče:

“Savakako, obavijesti nas.”

Reče:

“Allah je obavezao Sebe da ko u vrelom danu ižedni sebe radi Allaha, obaveza je Allaha da ga napoji na Sudnjem danu.”

Pa je Ebu Musa birao taj dan velike žege, u kojem insan gotovo da se raspadne, pa bi ga postio.

Ka`b je govorio:

Uzvišeni Allah je rekao Musau:

“Ja sam se zakleo Sebi da svak onaj ko ižedni sebe radi Mene, da ću ga napojiti na Sudnjem danu.”

Drugi su govorili:

“Blago onom ko izgladni sebe radi sitosti najvećeg dana. Blago onom ko ižedni sebe radi napojenosti najvećeg dana.”

Hasan je rekao:

Hurija će Allahovom miljeniku, koji bude sjedio sa njom na obali rijeke od vina i uživao u najljepšim užicima, dok mu bude dodavala pehar, reći:

“Znaš li kada me Allah dodijelio tebi za ženu? Jednog vrelog najdužeg dana dok si oko podne trpio veliku žeđ, On je pogledao u tebe te se ponosio pred melekima i rekao.

`Pogledajte ovog Mog roba! Ostavio je svoju ženu, svoju strast, svoju hranu i svoje piće radi Mene i iz čežnje za onim što je kod Mene. Posvjedočite da sam mu već oprostio!`

Pa ti je oprostio tog dana i oženio te sa mnom.”

A ranije smo već naveli predaju od časnog ashaba Ebu Derdaa`, radijallahu anhu, koji je govorio:

“Klanjajte dva rekata u noćnim tminama da bi ste se sačuvali tame u kaburu. Postite na dan žestoke vrućine da bi ste se sačuvali vrućine na Dan proživljenja. I dijelite sadaku kako bi ste se sačuvali zla Teškog dana.”

Ramazan 2019


 • Ramazanska sofra, dan 1.

  Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Al-Baqara:183) više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 2.

  "Svaki se čovjekov posao višestruko nagrađuje; dobro djelo nagrađuje se desetorostruko, do sedam stotina puta, a Allah Uzvišeni rekao je: 'Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem, on ostavlja svoje strasti i hranu radi... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 7.

  “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!”... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 4.

  Uzvišeni Allah kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla...” (Al-Baqara 185) više/mehr

 • Ramazanska sofra

  Ramazan šerif mubarek olsun!

  ''Došao vam je mjesec ramazan, mubarek mjesec. Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta, u njemu se zatvaraju vrata Džehima – Džehennema ... "  više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 29

  Sadekatul-fitr (zekatul-fitr) više/mehr

 • Post srca

  Post je suzdržavanje od jela, pića i spolmog odnosa. Post je čuvanje sluha, vida, jezika, ruku, nogu i svih organa od grijeha. To je post koji se traži, za koje su obećane posebne nagrade i radosti koje će pratiti postače u... više/mehr


Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de