Džemat Mainz

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland – Gemeinde Mainz

IZBNJ - Islamska zajednica Bоšnjaka u Njemačkoj – Džemat Mainz

Ramazanska sofra, dan 8

Imam Ebu-Davud et-Tajalisi i Ibn Madže navode predaju s lancem od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhuma, koji kaže: Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: "Prilikom iftara postaču se dova uslišava."

Kaže Abdullah ibn Ebi Mulejke, prenosioc ove predaje od Ibn Amr: Čuo sam Abdullaha ibn Amra da, kada bi iftario, uči dovu: „Bože, ja te, uistinu, molim Tvojom milošću koja obuhvata sve, da mi oprostiš!” (Šejh Albani ga je ocijenio slabim. Pogledati „Sahih ve daif sunen Ibn Madže“ hadis br. 1753.)

U Musnedu imama Ahmeda, te u Sunenu Tirmizije, Nesa'ije i Ibn-Madže navodi se predanje od Ebu Hurejre, koji je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Trojici se dova ne odbija: pravednom vođi (imamu), postaču dok ne iftari i dova mazluma, koju Allah uzdiže iznad oblaka na Sudnjem danu i otvara joj vrata nebesa govoreći: 'Tako Mi veličine Moje, pomoći ću te, pa makar i nakon toliko vremena!" (Hadis je sahih s tim da ima više verzija gdje je u nekima umjesto izraza „imam“ upotrijebljen izraz “roditelj” ili putnik”.

Pogledati: „Sahih ve daif sunen Ibn Madže“ hadis br. 1752 od šejha Albanija. islamport.com/w/alb/Web/810/1752.htm. Kao i njegovo djelo “Sahih el-džami`u el-sagir” hadise pod br. 3030-3033).

Ramazan 2019


 • Ramazanska sofra, dan 1.

  Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Al-Baqara:183) više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 2.

  "Svaki se čovjekov posao višestruko nagrađuje; dobro djelo nagrađuje se desetorostruko, do sedam stotina puta, a Allah Uzvišeni rekao je: 'Osim posta, on je Moj i Ja za njega nagrađujem, on ostavlja svoje strasti i hranu radi... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 7.

  “U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!”... više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 4.

  Uzvišeni Allah kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla...” (Al-Baqara 185) više/mehr

 • Ramazanska sofra

  Ramazan šerif mubarek olsun!

  ''Došao vam je mjesec ramazan, mubarek mjesec. Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta, u njemu se zatvaraju vrata Džehima – Džehennema ... "  više/mehr

 • Ramazanska sofra, dan 29

  Sadekatul-fitr (zekatul-fitr) više/mehr

 • Post srca

  Post je suzdržavanje od jela, pića i spolmog odnosa. Post je čuvanje sluha, vida, jezika, ruku, nogu i svih organa od grijeha. To je post koji se traži, za koje su obećane posebne nagrade i radosti koje će pratiti postače u... više/mehr


Kontakt

IGBD - Islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland - Gemeinde Mainz
IZBNJ - Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj – džemat Mainz

Curiestraße 15a
55129 Mainz

Telefon/Fax: 06131-625846
dzemat-mainz@web.de